• +48 609 044 807
  • info@poselska.com

Tłumaczenia

1) Tłumaczenia poświadczone

Tłumaczenia poświadczone są potocznie – i nie do końca prawidłowo – nazywane przysięgłymi. W branży mówimy, że to tłumacz jest „przysięgły”, natomiast tłumaczenia są „poświadczone”.

Każde tłumaczenie poświadczone jest opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego i rejestrowane w Repertorium, które tłumacz ma obowiązek prowadzić.

Tłumaczenie poświadczone obejmuje również opisy istotnych elementów tekstu źródłowego, np. pieczątki, podpisy, logo itp.

W celu uzyskania tłumaczenia poświadczonego dokumenty można dostarczyć osobiście lub w formie skanu. Formę dokumentu przekazanego do tłumaczenia odnotowuje się w uwagach do tłumaczenia

Gotowe tłumaczenie poświadczone ma zawsze formę papierową i z tego względu musi zostać przekazane klientowi osobiście bądź wysłane pocztą kurierską.

 

2) Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenie zwykłe nie wymaga poświadczenia przez tłumacza przysięgłego i nie zawiera opisów niezbędnych w przypadku tłumaczenia poświadczonego. Wykonywane jest jednak z taką samą starannością.

Tłumaczymy dokumenty prawne, biznesowe, techniczne i inne.

Strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego liczy 1800 znaków ze spacjami.

 

3) Tłumaczenia ustne

Tłumaczenie ustne może odbywać się w kancelariach notarialnych, prawnych, sądach, urzędach stanu cywilnego, na oficjalnych spotkaniach w spółkach, podczas rozmów handlowych, negocjacjach itp.

Tłumaczenie ustne może być poświadczone (z udziałem tłumacza przysięgłego) lub zwykłe (może je wykonać inny tłumacz niż przysięgły).

Zapewniamy wysokie kwalifikacje oraz kulturę osobistą tłumaczy świadczących usługi tłumaczenia ustnego.

Na umówione spotkanie tłumacz przychodzi z odpowiednim wyprzedzeniem, a minimalny czas zamówienia wynosi 2 godziny zegarowe.